Saturday, December 20, 2014

ৰক্তাক্ত হ্ৰদয়ৰ উচুপনি

আকাশত আজি বাৰুদৰ গোন্ধ
মাটিত তেজৰ চেঁকুৰা
হ্ৰদয়ত গভীৰ আঘাত
চকুত পানীৰ নিজৰা

মানৱৰ আদিমতা
ধৰ্মৰ উন্মাদনা
শিশুৰ নিস্তৱ্ধতা
মাতৃৰ বিড়ম্বনা

নাৰীৰ চিত্কাৰ
পুৰুষৰ মানসিক বিকাৰ
চৰিত্ৰৰ স্খলন
সমাজৰ অধঃপতন

সভ্য সমাজত
মৃত্যুৰ কিৰীলি
নৃশংস আচৰণত
ৰক্তাক্ত পদূলী

প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ
অন্ত হওঁক এই নৃশংসতাৰ
উদয় হওঁক সূৰুয
এটি নতুন সভ্যতাৰ

No comments:

Post a Comment